AMBERBEGELEIDING

Een positieve start voor jou en je baby.

CKG De Stap is ervan overtuigd dat elke ouder goed voor zijn kind kan zorgen, een fijne relatie kan opbouwen met zijn kind en de ontwikkeling van zijn kind kan stimuleren.
Als je als kersverse ouder daar vragen bij hebt, kan CKG De Stap jou tijdens die eerste maanden begeleiden.

Amberbegeleiding wordt opgestart

  • ten vroegste tijdens de laatste maand van de zwangerschap
  • ten laatste voor het kind 6 maanden oud is
De begeleiding duurt maximaal 6 maanden.

Verloop van de begeleiding

Tijdens de opstart komt de begeleider op kennismaking bij jou thuis. Samen bespreek je met welke vragen je zit en wat je wilt bereiken met de begeleiding.

Daarnaast kan, indien je dat nodig vindt, de begeleider samen met jou stilstaan bij vragen over jouw totale gezinssituatie (papierwerk, ondersteuning vanuit familie en vrienden, geldzaken,…).

Regelmatig bespreekt de begeleider jouw vragen met het team Amberbegeleiding (waaronder ook een pedagoog en een maatschappelijk werker) om te bekijken hoe jouw gezin het best ondersteund kan worden. Al onze werknemers zijn aan het beroepsgeheim gebonden.

De Amberbegeleiding wordt, na overleg met jou, beëindigd als:
  • we samen voldoende antwoorden gevonden hebben op jouw hulpvragen
  • de termijn van 6 maanden voorbij is
  • andere hulp meer geschikt is
  • er voldoende vooruitgang geboekt is
Amberbegeleiding CKG De Stap

Begeleidster thuis in gesprek met mama en baby

Meer informatie of aanmelden?

Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we uit hoe we jou kunnen helpen. In alle discretie.