Kracht-12

Samen zetten we jullie terug in jullie kracht

CKG De Stap is ervan overtuigd dat, wanneer zowel ouders als leerkrachten probleemgedrag bij kinderen op dezelfde manier trachten aan te pakken, dit positieve resultaten oplevert.

Kr8-12 is een training voor kinderen van 8 tot 12 jaar*, hun ouders en leerkrachten. Het kind leert in de klas binnen ons CKG dat aangenaam gedrag beloond wordt en zal daardoor minder storend gedrag gaan vertonen. Ouders en leerkrachten leren hoe ze belonen en tips rond positief opvoeden kunnen gebruiken om moeilijk gedrag aan te pakken.

 

* Kinderen kunnen deelnemen vanaf het achtste tot en met het twaalfde levensjaar.

Begeleiding

  • Krachtklas: groepstraining voor kinderen in een klasruimte in de gebouwen van CKG De Stap. Dit 1 woensdagnamiddag per week gedurende 10 weken.
  • Oudertraining: groepsgesprekken met alle ouders, 6 sessies verspreid over 10 weken, steeds in combinatie met huisbezoeken.
  • Leerkrachttraining: een terugkerend vormingsmoment voor alle betrokken leerkrachten. Dit 4 voormiddagen verspreid over de 10 weken, steeds in combinatie met klasbezoeken.

Elk gezin krijgt een vaste thuisbegeleider en leerkrachtentrainer toegewezen. Deze twee begeleiders werken samen met het kind, het gezin en de school gedurende de 10 weken durende training.

Verloop van de begeleiding

Voor de opstart komt de thuisbegeleider op huisbezoek om alle informatie over de training door te geven en om te bespreken waaraan jullie willen werken tijdens de begeleiding. Dit geldt evenzeer voor de begeleiding op school.
 
De begeleiders observeren de kinderen tijdens de krachtsessie en bespreken dit wekelijks in team Kr8-12 (waaronder ook een pedagoog en een maatschappelijk werker). Al onze werknemers zijn aan het beroepsgeheim gebonden.
 
Aan het einde van de training stellen de begeleiders een eindverslag op en bespreken de adviezen met de ouders en de school.

Om onze werking te kunnen blijven verbeteren, vragen we aan de ouders, leerkrachten en kinderen om aan het einde van de begeleiding een korte evaluatie in te vullen.
Kracht-12 CKG De Stap

Lorem ipsum

Meer informatie of aanmelden?

Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we uit hoe we jou kunnen helpen. In alle discretie.