Stop 4-7

Samen sterker Terug Op Pad

CKG De Stap is ervan overtuigd dat, wanneer zowel ouders als leerkrachten probleemgedrag bij kinderen op dezelfde manier aanpakken, dit positieve resultaten oplevert.

STOP 4-7 is een training voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar, hun ouders en leerkrachten. Het kind leert in een klasje binnen De Stap dat aangenaam gedrag beloond wordt en zal daardoor minder storend gedrag gaan vertonen. Ouders en leerkrachten leren hoe ze belonen en tips rond positief opvoeden kunnen gebruiken om moeilijk gedrag aan te pakken.

  • Stopklas: groepstraining voor kinderen in een klasje in De Stap, 1 dag per week gedurende 10 weken (maximum 10 kinderen), maaltijd inbegrepen.
  • Groepstraining voor ouders in De Stap, 1 namiddag per week gedurende 10 weken, in combinatie met huisbezoeken. Ongeveer 1 maand na de laatste sessie is er een terugkommoment.
  • Groepstraining voor leerkrachten in De Stap, 4 voormiddagen verspreid over de 10 weken, in combinatie met klasbezoeken

Het gezin krijgt een vaste thuisbegeleider en leerkrachtbegeleider toegewezen. Deze twee begeleiders begeleiden het kind, de ouder en de leerkracht tijdens de 10 weken durende training.

Verloop van de begeleiding

Voor de opstart komt de thuisbegeleider op huisbezoek om alle informatie over de training door te geven en om te bespreken waaraan jullie willen werken tijdens de begeleiding.

De begeleiders observeren de kinderen tijdens de stopklas en bespreken dit in team (waaronder ook een pedagoog en een sociaal agoog). Al onze werknemers zijn aan het beroepsgeheim gebonden.

Aan het einde van de training maken de begeleiders een verslag op en bespreken de adviezen met jou en de leerkrachten van het kind.

Stop 4-7 CKG De Stap

Begeleidster aan het werk in de Stopklas van De Stap

Meer informatie of aanmelden?

Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we uit hoe we jou kunnen helpen. In alle discretie.