THUISBEGELEIDING

Opvoeden zit in kleine dagelijkse dingen.

CKG De Stap is ervan overtuigd dat elk gezin zelf in staat is om terug rust te brengen in het gezinsleven wanneer de opvoeding uitdagingen met zich meebrengt.

Thuisbegeleiding wordt opgestart

  • De begeleider komt 1 keer per week bij jou aan huis. Een bezoek duurt ongeveer 1 uur.
  • De begeleider vertrekt steeds vanuit de vragen die jij jezelf stelt en samen zoeken we naar antwoorden.

Verloop van de begeleiding

Tijdens de opstart komt de begeleider op kennismaking bij jou thuis. Samen bespreek je met welke vragen je zit en wat je wilt bereiken met de begeleiding.
 
Daarnaast kan, indien je dat nodig vindt, de begeleider samen met jou stilstaan bij vragen over jouw totale gezinssituatie (papierwerk, ondersteuning vanuit familie en vrienden, geldzaken,…)..

De trajectbegeleider komt mee op huisbezoek bij de opstart, de tussentijdse evaluaties en het einde van de begeleiding. De trajectbegeleider is een tweede contactpersoon binnen de Stap waar je steeds bij terecht kan.
 
Regelmatig bespreekt de begeleider jouw vragen met het team. Hierin zitten de andere begeleiders uit het team, de trajectbegeleiders, de pedagoog en de sociaal agoog. Samen bekijken we hoe we jouw gezin het best kunnen ondersteunen. Al onze werknemers zijn aan het beroepsgeheim gebonden.
 
De thuisbegeleiding wordt, na overleg met jou, beëindigd als:
  • we samen voldoende antwoorden gevonden hebben op jouw hulpvragen
  • andere hulp meer geschikt is
  • er voldoende vooruitgang geboekt is
Thuisbegeleiding CKG De Stap

Begeleider thuis in gesprek met mama en zoon

Meer informatie of aanmelden?

Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we uit hoe we jou kunnen helpen. In alle discretie.