Leefgroep

Een warme thuis voor je kind als je zelf even ademruimte nodig hebt.

CKG De Stap is ervan overtuigd dat elk kind het beste in zijn eigen gezin verblijft. Soms is dat even moeilijker en dan kunnen kinderen tijdelijk opgevangen worden in onze leefgroep.

Kinderen kunnen zowel overdag als ’s nachts en in het weekend in de leefgroep verblijven, gedurende maximum 6 weken. Onze leefgroep is ingericht als een warme thuis met een vaste dagstructuur.

Dagstructuur in de leefgroep

 • 7u30: opstaan, wassen en aankleden
 • 7u45: ontbijt
 • 8u00: naar school of spelen in de leefgroep
 • 10u00: tussendoortje
 • 10u30: leefgroepactiviteit
 • 12u00: middageten
 • 13u00: middagdutje voor de allerkleinsten
 • 15u30: tussendoortje
 • 16u00: huiswerk of spelen in de leefgroep
 • 17u30: avondeten
 • 18u30: wassen en pyjama’s aan
 • 19u00: TV kijken of spelen

De slaaptijd is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Begeleiding van de ouders

Afhankelijk van de specifieke situatie:
 • komen ouders op bezoek in de leefgroep
 • belt het kind regelmatig met zijn ouders
 • komt een contextbegeleider op huisbezoek
 • volgen de ouders een oudertraining in de leefgroep
 • krijgt het kind dagelijks een heen- en weerschriftje mee waarin ouders en begeleiders informatie en vragen kunnen neerschrijven
Regelmatig bespreekt de contextbegeleider jouw vragen met het team. Hierin zitten de andere begeleiders uit het team, de pedagoog en de sociaal agoog. Samen bekijken hoe we jouw gezin het best kunnen ondersteunen. Al onze werknemers zijn aan het beroepsgeheim gebonden.

Wat geef je aan jouw kind mee naar de leefgroep?

Bij dag- en nachtopvang:
 • foto van jullie gezin
 • knuffel en/of tut
 • Kids-ID
 • het boekje van Kind en Gezin
 • kleding: ondergoed, T-shirts, broeken en/of kleedjes, truien, kousen, pyjama’s, kamerjas, jas, schoenen, pantoffels
 • toiletgerief: kam, tandenborstel, tandpasta,…
 • 5-tal klevertjes van de ziekenkas
 • indien nodig school-, turn- en/of zwemgerief
 • indien nodig medicatie
Bij dagopvang:
 • reservekleren (getekend met naam van het kind)
 • knuffel en/of tut (wanneer het kind deze nodig heeft voor een middagdutje)

Persoonlijke spullen zoals een GSM of een spelconsole worden getekend met de naam van het kind en afgegeven aan de begeleiding. Samen wordt er afgesproken wanneer deze kunnen gebruikt worden. Deze spullen worden op eigen risico meegebracht naar de leefgroep.

Leefgroep CKG De Stap

Begeleidster legt een kind in bed in de leefgroep

Meer informatie of aanmelden?

Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we uit hoe we jou kunnen helpen. In alle discretie.