Privacy beleid

Uw privacyrechten uitoefenen

U heeft steeds het recht om de gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kunt terecht bij de auteur van deze website indien u uw rechten wil uitoefenen.

Meer informatie

Zij worden beschermd door de Belgische wet van 08.12.92 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonlijke gegevens, gewijzigd bij wet van 11.12.98 ter omzetting van richtlijn 95/46/Cc van 24.10.95 van het Europese Parlement en van de Raad in verband met de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van gegevens.

Gegevensverwerking - contactformulier

Indien u gebruik maakt van ons contactformulier gebruiken we uw persoonsgegevens om uw verzoek optimaal te kunnen beantwoorden.
Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door ckg De Stap als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Zevenbonderstraat 78, 3600 Genk (“wij”, “ons”), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door het gebruik van onze Website en/of onze Diensten, erkent u dat u deze Privacy Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden. 

Hou er rekening mee dat we zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve onze cookie policy te lezen.

Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 01/04/2021.

Meer informatie of aanmelden?

Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we uit hoe we jou kunnen helpen. In alle discretie.