Lucasbegeleiding

Opvoeden leer je samen, al doende.

CKG De Stap is ervan overtuigd dat ouders zelf in staat zijn om terug rust te brengen in het gezinsleven wanneer de opvoeding uitdagingen met zich meebrengt. Samen werken we aan een warme thuis en een duidelijke structuur waarin het kind zijn talenten ten volle kan ontwikkelen.

Lucasbegeleiding wordt opgestart:

  • ten vroegste wanneer het kind 6 maanden is
  • ten laatste voor het kind 6 jaar oud is

Verloop van de begeleiding

Tijdens de opstart komt de begeleider kennismaken bij jou thuis. Samen bespreek je met welke vragen je zit en wat je graag zou willen bereiken met de begeleiding. De begeleiding duurt maximaal 6 maanden.

Daarnaast kan, indien je dat nodig vindt, de begeleider samen met jou stilstaan bij vragen over jouw totale gezinssituatie (papierwerk, ondersteuning vanuit familie en vrienden, geldzaken,…).

De trajectbegeleider komt mee op huisbezoek bij de opstart, de tussentijdse evaluaties en het einde van de begeleiding. De trajectbegeleider is een tweede contactpersoon binnen de Stap waar je steeds bij terecht kan.

Regelmatig bespreekt de begeleider jouw vragen met het team. Hierin zitten de andere begeleiders uit het team, de trajectbegeleiders, de pedagoog en de sociaal agoog. Samen bekijken we hoe we jouw gezin het best kunnen ondersteunen. Al onze werknemers zijn aan het beroepsgeheim gebonden.

De begeleiding wordt, na overleg met jou, beëindigd als:

  • we samen voldoende antwoorden gevonden hebben op jouw hulpvragen
  • andere hulp meer geschikt is
  • er voldoende vooruitgang geboekt is
Lucasbegeleiding CKG De Stap

Begeleidster aan het werk tijdens een Lucasbegeleiding in CKG De Stap

Meer informatie of aanmelden?

Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we uit hoe we jou kunnen helpen. In alle discretie.