• by:
  • February 22nd, 2021
  • Category:

Lucasbegeleiding


In 2019 namen we afscheid van onze eerder gekende tuimelwerking om de start van de gloednieuwe module LUCAS te verwelkomen in 2020.

CKG De Stap stelt jullie met trots voor:

Lucasbegeleiding

In 2019 namen we afscheid van onze eerder gekende tuimelwerking om de start van de gloednieuwe module LUCAS te verwelkomen in 2020.
Omdat we graag een traject aanbieden dat aansluit bij de noden van de doelgroep
(ouders met kinderen tussen 0 en 6 jaar) hebben we gekozen voor laagdrempelige hulpverlening op maat, waarin het ‘samen doen’ centraal staat.

We bieden deze intensieve thuisbegeleiding aan onder de naam ‘Lucasbegeleiding’.
CKG De Stap Lucasbegeleiding
CKG De Stap is ervan overtuigd dat ouders zelf in staat zijn om terug rust te brengen in het gezinsleven wanneer de opvoeding uitdagingen met zich meebrengt. Samen werken we aan een warme thuis en een duidelijke structuur waarin het kind zijn talenten ten volle kan ontwikkelen.
Indien je vragen hebt over de ontwikkeling en het welbevinden van jouw kind, over het inbouwen van een structuur en grenzen stellen, kan CKG De Stap jou hierin begeleiden. Daarnaast kan de begeleider samen met jou stilstaan bij vragen over jouw totale gezinssituatie.

We vertrekken hierbij steeds vanuit jouw vragen en samen zoeken we naar antwoorden. De gezinsbegeleider komt 2 tot 3 keer per week bij jou op bezoek. Een bezoek duurt tussen de 1 en 3 uren.

Lucasbegeleiding wordt opgestart:

  • ten vroegste wanneer het kind 6 maanden is
  • ten laatste voor het kind 6 jaar oud is

Verloop van de begeleiding

Tijdens de opstart komt de begeleider kennismaken bij jou thuis. Samen bespreek je met welke vragen je zit en wat je graag zou willen bereiken met de begeleiding. De begeleiding duurt maximaal 6 maanden.

De procesbegeleider komt mee op huisbezoek bij de opstart, de tussentijdse evaluaties (om de 4 tot 6 weken) en het einde van de begeleiding. De procesbegeleider is een tweede contactpersoon binnen de Stap waar je steeds bij terecht kan.

Regelmatig bespreekt de begeleider jouw vragen in het team Lucasbegeleiding. Hierin zitten de andere begeleiders uit het Lucasteam, de procesbegeleiders, de pedagoog en de sociaal agoog. Samen bekijken we hoe jouw gezin het best ondersteund kan worden.

Al onze werknemers zijn aan het beroepsgeheim gebonden.

De begeleiding wordt, na overleg met jou, beëindigd als:

  • we samen voldoende antwoorden gevonden hebben op jouw hulpvragen
  • de termijn van 6 maanden voorbij is
  • andere hulp meer geschikt is
  • er voldoende vooruitgang geboekt is

Aanmelden of meer informatie

Voor aanmeldingen of extra informatie kan u steeds terecht bij Charlotte Wehrens of Nele Thys.