• by:
 • February 1st, 2021
 • Category: De Stap

Project ESF


ESF project Investeren in menselijk kapitaal. Eén van de grote doelstellingen van De Stap is een uitgewerkt personeelsbeleid. In dat kader dienden we een project in bij het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Personeelsbeleid

ESF project

Investeren in menselijk kapitaal

Eén van de grote doelstellingen van De Stap is een uitgewerkt personeelsbeleid. In dat kader dienden we een project in bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. We zijn heel trots om te kunnen meedelen dat ons project Investeren in menselijk kapitaal geselecteerd werd.

Concreet betekent dit dat we in april gestart zijn met een project dat nog loopt tot september 2018. We willen in die periode inzetten op drie grote domeinen:

 1. Een duurzaam beleid van start tot einde loopbaan, dat geactualiseerd is vanuit de missie, visie en waarden van De Stap.
  We willen hierbij competenties en talenten centraal zetten.
   
 2. Aandacht voor het evenwicht tussen werk en privé, draagkracht en draaglast.
  Concreet betekent dit een beleid rond thuiswerken en burn-out preventie.
   
 3. Nog sterkere oplossingsgerichte cultuur en communicatie.
  We willen naar snellere, efficiënte communicatie tussen alle honingraten (teams binnen De Stap) waarbij we communiceren vanuit de Waarom.

De werkgroep Zorg voor personeel zal een grote rol spelen in de uitwerking van het project en uiteraard worden ook alle medewerkers en teams betrokken.

ESF project
ESF project