Triple P

Kinderen opvoeden leer je niet op school, wel met vallen en opstaan.

CKG De Stap gelooft dat elke ouder van nature weet hoe je een kind positief kan opvoeden. De training Positief opvoeden helpt je om die kennis even op te frissen en om te zetten in de praktijk. Elke ouder kan plezier beleven aan opvoeden.

Positief opvoeden is een training waarbij ouders handvaten en tips krijgen om anders om te gaan met moeilijke situaties. Kleine veranderingen maken een groot verschil voor heel gezin.

Ouders leren door wat ze zeggen, denken en voelen om

  • een stabiele en warme thuis te creëren voor je kind
  • gewenst gedrag te stimuleren
  • ongewenst gedrag op een positieve en consequente manier aan te pakken
  • vooraf te plannen en moeilijke situaties de baas te kunnen
  • voor jezelf te zorgen als ouder
De begeleiding duurt maximaal 6 maanden.

Positief opvoeden bestaat in twee vormen:

Groepstraining

6 groepsbijeenkomsten, 1 keer per week, en 1 à 3 individuele sessies
Aan de hand van filmpjes worden situaties geschetst en in groep besproken. Er is aandacht voor de specifieke gezinssituatie van elke ouder. In het bijhorende handboek worden er samen oefeningen gemaakt en kan elke ouder alles thuis rustig nalezen. Het is de bedoeling dat elke ouder na de les thuis aan de slag gaat met de kennis die opgedaan werd tijdens de groepslessen.

Individuele training

Vast cursusschema gedurende 10 à 12 weken, met aandacht voor jouw specifieke gezinssituatie en hulpvragen
Gericht op oudere kinderen die zich als tieners beginnen te gedragen en ouders daardoor voor moeilijke situaties zetten. Thema’s zoals gevoelens, communicatie en zelfstandig zijn komen aan bod. De begeleider komt aan huis en begeleidt de ouder om gesprekken te voeren met het kind om afspraken te maken over gewenst gedrag.
Triple P CKG De Stap

Begeleiders aan het werk tijdens een groepstraining Opvoedingshulp bij CKG De Stap

Meer informatie of aanmelden?

Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we uit hoe we jou kunnen helpen. In alle discretie.